SAKTE BILDER – samtidsfoto // 26. mai – 11. september 2016

SAKTE BILDER – samtidsfoto // 26. mai – 11. september 2016

I de senere år har vi kunnet observere en stadig økende interesse for håndverk, tradisjon og objektets materielle kvaliteter, også innen kunstfotografiet. Tendensen forklares oftest med at trykket fra den digitale billedflommen, den nærmest altomfattende digitaliseringen, har skapt et behov for noe som er håndgripelig og konkret. Utstillingen gir et bilde av norsk kunstfotografi i en tid der det digitale bildets flyktighet dominerer.

Kunstnerne i utstillingen fornyer på ulike vis ideen om det spesifikt fotografiske. Med ulike virkemidler skaper de forsinkelser i erfaringen av bildet, slik at det oppstår en stillhet og et rom for refleksjon. Utstillingen handler om tid, ikke forstått som gjengivelse av frosset bevegelse eller tidens gang gitt et symbolsk uttrykk, men om den involverte tid: forarbeidet, etterarbeidet og den tiden det tar for betrakteren å erfare bildets betydningslag.

Eksisterer det en vesensforskjell mellom det digitale og det analoge bildet? Utstillingen har som mål å nyansere disse spørsmålene med utgangspunkt i arbeider som er laget i løpet av de siste 10 årene. Arbeidene i Sakte bilder fremviser ulike metoder som er med å skape forsinkelser, betydningslag og rom for refleksjon – som både tematiserer den fotografiske prosessen og betrakterens møte med disse.

 

 


Signe Marie Andersen, Bjarne Bare, Margareta Bergman, Øystein Dahlstrøm, Ingrid Eggen, Behzad Farazollahi, Else Marie Hagen, Toril Johannessen, Eline Mugaas, Sandra Vaka Olsen, Linn Pedersen, Ola Rindal, Vilde Salhus Røed, Stein Rønning, Tom Sandberg, Marthe Elise Stramrud, Morten Torgersrud og Marte Aas.

Fokus på fotoboken

I sammenheng med utstillingen presenterer Lillehammer Kunstmuseum en fotobokpresentasjon tilgjengelig for publikum. Her finner du 75 bøker fra hele 48 kunstnere og 20 forlag.

Takk til alle forlagene for deres dedikasjon til sjangeren fotobok!

Ansvarlig for fotobok-presentasjonen Christina Leithe H.Kurator for utstillingen er Christine Hansen og Janeke Meyer Utne (prosjektleder).


Kunstnere representert i fotobokpresentasjonen


Morten Andenæs, Morten Andersen, Signe Marie Andersen, Thora Dolven Balke, Bjarne Bare, Kristina Bengtsson, Margareta Bergman, Anders Edström, Eivind Egeland, Ingrid Eggen, JH Engström, Espen Gleditsch, Katinka Goldberg, Aslak Gurholt Rønsen, Martina Hoogland Ivanow, Christina Leithe H., Andreas Vermehren Holm, Benjamin A. Huseby, Ann Cathrin November Høibo, Elin Høyland, Jenny Källman, Mårten Lange, Tuija Lindström, Line Bøhmer Løkken, Eline Mugaas, Ida Nissen, Peo Olsson, Linn Pedersen, Lotten Pålsson, Ola Rindal, Torbjørn Rødland, Emil Salto, Marie Sjøvold, Nina Strand, Sverre Strandberg, Magne Strand Lyngvær, Johan Sundgren, Myne Søe-Pedersen, Agnes Thor, Morten Thorgersrud, Espen Tveit, Erik Viklund, Sveinung Unneland, Johan Willner, Verena Winkelmann, Roar Øhlander, Marte Aas

Det publiseres en bok i forbindelse med utstillingen med tittel Sakte bilder. Den inneholder et essay av Christine Hansen og et forord av Janeke Meyer Utne (red).

Utgiver Uten tittel forlag / Lillehammer Kunstmuseum.


Våre partnere