SANS OG SAMLING – TORE A. HOLMS SAMLING // 18. feb 2012 – 14. april 2012

SANS OG SAMLING – TORE A. HOLMS SAMLING // 18. feb 2012 – 14. april 2012

Lillehammer Kunstmuseum viste utstillingen Sans og samling, et utvalg av Tore A. Holms kunstsamling. Tore A. Holm (f. 1947) er en av Norges fremste kunstsamlere. Han startet å samle kunst som 18-åring, der hans første kjøp var Chagall og Sugai på City Auksjon i Oslo. Gjennom årene har Tore A. Holm opparbeidet seg en stor samling kunst av både nasjonale og internasjonale kunstnere.

 

Kunstverdenen har i de senere år opplevd at nye grupper kommer mer i fokus enn selve kunsten. Kunstnere har tradisjonelt vært kjernen i kunstscenen, men i dag er kuratorene kommet frem på arenaen og i stigende grad også kunstsamlerne. Det er flere grunner til dette. Historisk sett henger samlerens rolle sammen med det moderne og fremveksten av et borgerskap i stand til å kjøpe kunstverkene. Med modernismen kommer avantgardens system til å spille sammen med markedets på en meget synlig måte, dels grunnet private samlere som tidlig satset på bestemte kunstnere. Å satse “riktig” ga mulighet for økonomisk gevinst. Man kan si at kunstsamlinger på det markedsmessige nivå blir en metafor for å ha satset riktig på fremtiden. Helt så enkelt er det ikke, for samlerne er lidenskapelige mennesker med økonomisk frihet til å ta sine valg uten andre hensyn. Det hører også med til historien at de private samlerne handlet tidligere enn kunstmuseene.

Slik er det ikke lenger. Museene er i dag sterkt fokuserte på det samtidige. Avantgarden ses som bilde på fremtidens kunst, på morgendagens helter. Hvor museene tidligere anså det for en dyd å være noe konservativ for å få sortert i de mulige talent er det i dag andre innsamlingsstrategier som hersker. Museene har i dag andre strategier og samfunnsoppgaver. I motsetning til museene, er de private samlere ikke ansvarlige overfor andre enn seg selv. Derfor har de friheten til å samle med hjertet.

Tore A. Holm har samlet kunst med hjertet og kjøpt kunst med sikker sans for kvalitet. I tillegg til en rekke kunstnere som bl.a. Per Kirkeby, Olav Christopher Jenssen, Håkon Bleken og Ørnulf Opdahl, finnes i hans samling flere sentrale arbeider av mindre kjente (sett med norske øyne) internasjonale kunstnere som Olivier Debré, Gèrard Garouste, Clay Ketter, Miquel Barceló og Antonio Tapies. Mange av disse arbeidene vises sjelden i en norsk sammenheng.

Utstillingen var et samarbeid mellom Stavanger Kunstmuseum, Haugar – Vestfold Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum og Lillehammer Kunstmuseum.

Til utstillingen er det utgitt en rikt illustrert bok ”Sans og Samling – Tore A. Holms Samling”, Labyrinth Press, 2010. Boken består av essayet ”Samler i samtid” skrevet av professor i kunsthistorie, Øivind Storm Bjerke og en samtale mellom Tore A. Holm og Peter S. Meyer, ”Samlerens poetikk”.


Våre partnere