SOPHIE CALLE – TAKE CARE OF YOURSELF // 23. februar- 2. juni 2013

SOPHIE CALLE – TAKE CARE OF YOURSELF // 23. februar- 2. juni 2013

Sophie Calle (f.1953) er en av Frankrikes mest berømte nålevende kunstnere. I mer enn tretti år har hun på grensesprengende vis utforsket forholdet mellom tekst og fotografi, det private og det offentlige, sannhet og fiksjon. Stoffet er hennes egne erfaringer, et spill med fakta hvor hun selv bestemmer reglene, eller overgir kontrollen til andre. Hun kombinerer tekst og bilder i en form som alltid tar utgangpunkt i den erfarte virkelighet; i bearbeidelse av ulike emosjoner. Livets iboende potensiale som fiksjon og fortelling er tydelig til stede i Calles kunstnerskap. Hva er sannhet og hva er fiksjon? Calle bruker gjerne egne erfaringer som utgangspunkt for sine konseptuelt innrettede verk som vises i form av installasjoner bestående av fotografier, tekst, video og enkelte objekter. Resultatet kan være humoristisk, poetisk eller ha mer dramatiske undertoner. Hovedverket i utstillingen er Take Care of Yourself (2007) – et av høydepunktene på Venezia Biennalen i 2007. Calles verk har blitt stilt ut ved anerkjente museer som The Whitney Museum of American Art, The Museum of Modern Art (MOMA), Tate Modern og Centre Pompidou.

I utstillingen vises også The Address Book, Bronx og Los Angeles. Filmen No Sex last Night vil bli vist i Lillehammer Kino under Norsk Litteraturfestival. Tidspunktet vil bli annonsert på Lillehammer Kunstmuseums hjemmesider og i Litteraturfestivalens program.

Kuratorer: Janeke Meyer Utne (Lillehammer Kunstmuseum) og Vibece Salthe (Stavanger Kunstmuseum).

Våre partnere