STÅLE BLÆSTERDALEN // 17. januar – 8. mars 2009

STÅLE BLÆSTERDALEN // 17. januar – 8. mars 2009

Tresnitt, skulptur

Grafikeren Ståle Blæsterdalen (f. 1951) har tresnittet somkunstnerisk uttrykksform. I utstillingen «Nordvendt» viser hantresnitt fra en 30-års periode i tillegg til et lite utvalg skulpturer i tre. Med ekspressiv kraft skildrer han det landskapet han kjenner best, sine omgivelser i fjellnorge og den kalde og ville naturen i nordområdene. Blæsterdalens tidligere trykk viser forenklede dyr og mennesker i bevegelse, mens han i de senere bildene har oppnådd en monumentalitet ved å fryse fast mennesket eller reinsdyret i et storslagent og karrig landskap.

Våre partnere