STREK I BEVEGELSE. Tegnekunst gjennom 150 år // 9. februar – 1. juni 2008

STREK I BEVEGELSE. Tegnekunst gjennom 150 år // 9. februar – 1. juni 2008

Lillehammer Kunstmuseum vier våren 2008 hele museumsbygget til tegning. Utstillingen har et historisk perspektiv fra nasjonalromantikkens skisse frem til dagens selvstendige uttrykksformer. De ulike uttrykkene er mangfoldige som Gudes skisser, Werenskiolds og Kittelsens illustrasjonsarbeider, Munchs blyantstreker, tegneserie og samtidskunstens ny tolkninger av strek og tradisjon, representert ved blant andre Bjørn Ransve, Olav Christopher Jenssen, Vanessa Baird, Tiril Schrøder og Sverre Malling. I tillegg til norsk tegning, vises også arbeider av finske og svenske kunstnere. Tove Janssons mummitroll og Illon Wiklands Ronja Røverdatter presenteres sammen med unge samtidskunstnere fra hvert land.  Kuratorer for utstillingen er Cecilie Skeide og Janeke Meyer Utne.

Våre partnere