SVEN PÅHLSSON – BENDING WATER // 16. april – 29. mai 2011

SVEN PÅHLSSON – BENDING WATER // 16. april – 29. mai 2011

Dataanimasjon

Sven Påhlsson (f. 1965) er blant vår tids mest anerkjente nordiske samtidskunstere. Med sine ytterst avanserte dataanimasjoner er han en av svært få nordiske kunstnere som har inntatt en sentral plassering innenfor den såkalte hypermodernismen som er et uttrykk for den hyper-realitet og virtuelle verden vi lever i. Utstillingen består av de to videoverkene som høsten 2008 (16 okt.–30 des.) ble vist på fasadeveggene til Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst.

På den ene projeksjonen møter man Bending Water 3 (2007) (loop 50 min), et verk som anvender datateknologi som i dag brukes i forbindelse med værvarsling og beregninger av naturkrefter. Vi ser en svevende vannanimasjon som kontinuerlig endrer figur etter simulerte påvirkninger som gravitasjon, kollisjon og attraksjonskrefter.Videoverket er svært nåtidsaktuelt med dets mange økologiske koblinger til vanntematikk, som polarissmeltning og andre ekstremvær fenomener. Formasjonene vi her møter kan videre trekke tanken mot tilblivelse generelt i universell, tidløs forstand, men også i mer futuristisk retning gjennom påminnelser om planetære, galaktiske nydannelser og genetiske, molekylære nyformasjoner. På den andre projeksjonen vil man kunne se Bending Water 5 (2008), (loop 50 min). Dette er en vannanimasjon som også beveger seg i en tilsynelatende ustoppelig syklus, men denne er hjulformet. Også her finnes rikholdige konnotasjoner til mange naturfenomener, eksempelvis ”svarte hull” og orkaner. Men her er uttrykket hardere og mer undergangsrettet. Betraktet opp mot hverandre vil disse to verkene sammen danne endialog som åpner for refleksjoner omkring høyst sentrale, kontemporære problemstillinger knyttet til klimaendringer og jordens fremtid.

Denne produksjonen er lånt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og er knyttet til pedagogisk opplegg «VANN I KUNSTEN».

Våre partnere