VIBEKE TANDBERG  Collage, video og digital fotocollage.  27. januar – 11. mars 2007

VIBEKE TANDBERG Collage, video og digital fotocollage. 27. januar – 11. mars 2007

Siden debuten i 1993 har Vibeke Tandberg (1967) markert seg sterkt både på den norske og den internasjonale kunstscenen. Utstillingen i Lillehammer Kunstmuseum er et av de mest konseptuelle prosjektene som Tandberg har gjort til nå. Sammen med utstillingene Reading the Newspaper Without Hands (2005) og Monday, January 2, 2006 føyer utstillingen seg inn i det som synes å være en ny vending. Tandberg har i sine fotoserier og videoer kretset om identitet og konstruksjoner av identitet gjennom bruk av digitale manipuleringer og iscenesettelser. På en leken og humoristisk måte har hun benyttet sitt eget liv og biografi som råmateriale, samtidig som allmenne temaer som kjønn, idealer og autoritetsforhold belyses. Utstillingen i Lillehammer Kunstmuseum representerer både tematisk og teknisk sett noe nytt. Kunstneren presenterer både tekstcollager, video og digital fotocollage. Utstillingen er et samarbeid med Haugar Vestfold Kunst- museum, hvor den vises fra 28. april – 3. juni 2007.

Utstillingen er kuratert av Janeke Meyer Utne, Lillehammer Kunstmuseum. Det er publisert en dokumentasjonskatalog i forbindelse med utstillingen.

Utstillingen ble støttet med midler fra Norsk kulturråd og Statens utstillingsstipend.

Våre partnere